Om NMK Solør

Om NMK Solør

Styret for NMK Solør 2023:


Styreleder: Laila Iren Tyskeberget

Nestleder: Per Kristian Sollien

Styremedlem: Aleksander Schjerpen

Styremedlem: Tone Larsen-Asp

Styremedlem: Thomas Johansen


Kontrollkomite:
Eva Brith Engebakken

Torunn Halvorsen

Tor Guttormsen

NMK Solør

Postbox 99

2271 Flisa


Org.nr. 918278710


post@nmksolor.no

NMK Solør ble stiftet  i desember 2016 av medlemmer som tidligere hørte til NAF Motorsport Vålerbanen.

Dette med bakgrunn i at NAF sentralt bekjentgjorde at de fra 1. januar 2017 legger ned all Motorsport i organisasjonen.


Med så mange toppførere, funksjonærer og andre kontakter hastet det med å finne en løsning som kunne være operativ fra 1. januar 2017.


NMK Solør har sitt "sete" på Vålerbanen som karakteriseres som hjemmebanen. Vi står for en rekke Racing, Drifting og events der i løpet av året.


Klubben tar også på seg arrangement på ulike steder ellers i landet.


Vi har aktive førere innen stort sett alle kategorier bilsport, og mange av våre førere delter også i internasjonal sammenheng, og med alle de andre som

deltar på nasjonalt toppnivå har vi en stor mulighet til å yte god støtte til nybegynnere på de fleste plan.


Vårt motto er å være en klubb for alle - og støtte opp så godt som mulig.