Drifting

SemiPro

Grassroots


Pro-Show

VELKOMMEN TIL FINALE I NC DRIFTING 2022
GARDERMOEN RACEWAY - 24.-25. september 2022
Inngang 150,- pr dag 300,- for helgepass, barn under 12 år gratis.
Betales med Vipps 66 29 01


Preliminært Tidsskjema:
Fredag 23. september
14:00 – 22:00 Depot åpner
16:00 – 21:00 Innsjekk – Teknisk kontroll
Lørdag 24. september
08:00 Innsjekk og Teknisk kontroll åpner
09:00 Førermøte (førere møter med kjøreklær på !!)
09:30 Trening 1 – Single
12:00 Førermøte for kval (førere møter med kjøreklær på !!)
12:30 Trening 2 - Single og Twin (klassevis)
15:00 Kvalifisering – klassevis (SemiPro – Pro-Show – Grassroots)
20:00 Førermøte m/Kvalresultat og Oppsummering av dagen
Søndag 25. september
08:00 Sekretariat og Teknisk åpner
09:00 Trening – klassevis (SemiPro – Pro-Show – Grassroots)
11:30 Førermøte (førere møter med kjøreklær på !!)
12:30 Finaler starter – klassevis (SemiPro – Pro-Show – Grassroots)
Premieutdeling snarest etter finaleresultater.
Samt påfølgende premieutdeling for NC Semipro og Grassroots Cup med utdeling av laurbærkranser til cup-vinnerne.
Premieutdeling på anvist sted.
Eventuelt revidert tidsskjema blir gjort kjent i Førergruppa og oppslagstavle.

Kontaktpersoner:
Tone Larsen-Asp
(løpsekretær) 
930 62 603

Bjørn Arild Retteråsen
(løpsleder) 

959 45 507

Harald Hegge
(teknisk kontroll)
916 16 880